Nachádzate sa tu

Začatie procesu blahorečenia manželov Rugambových v Rwande

V piatok – 18. septembra o 15,00 hod v katedrále sv. Michala v Kigali, arcibiskup Kigali Thaddeus Nitihinyurwa predsedal ďakovnej svätej omši spojenej so začatím procesu blahorečenia Cypriena a Daphrose Rugamba. Cyprien a Daphrose boli zavraždení 7. apríla 1994 prvý deň genocídy v Rwande. Zopár rokov predtým založili v tejto krajine komunitu Emanuel. Ich povesť svätosti po celej krajine bola dôvodom  žiadosti na otvorenie prípadu pre kanonizáciu. Malá medzinárodná delegácia vedená moderátorom komunity Laurentom Landetom zahŕňajúca bratov a sestry, ktorí participovali od začiatku na dobrodružstve komunity v Rwande a v iných miestach v okolitých krajinách sa zúčastnia tejto dôležitej udalosti v histórii našej komunity spolu s mnohými bratmi a sestrami z komunity v Rwande. Modlíme sa špeciálne za tento proces, za Cypriena a Daphrose a ich deti, a za komunitu v Rwande a v Afrike. Nasledujúci víkend 19.-20.9. naši bratia a sestry v Rwande  oslavovali jubilejný víkend v radosti za 25 rokov komunity v Rwande,  založenej v Kigali 22.-23. septembra 1990. Spojme sa s nimi v ich modlitbách a v ich radosti.

Krátka biografia

Cyprien (1935-1994) a Daphrose (1944-1994) pochádzali z tej istej farnosti na juhu krajiny.  Po dva a pol roka v seminári Cyprien pokračoval v štúdiu histórie v Burundi a v Belgicku. Pracoval v senior manažmente. Ako uznávaný odborník na sociálne vedy,  zasvätil väčšinu svojho času próze, hudbe a choreografii. Daphrose sa stala učiteľkou.  Neskôr sa venovala svojim deťom. Zosobášili sa v januári 1965, no mali mnoho problémov v ich manželstve,  až kým sa Cyprian neobrátil v roku 1982 – za čo sa jeho manželka náruživo  modlila.  Od tohto momentu sa stali párom, kde láska, neha, citlivosť a zhoda boli viditeľné pre všetkých. Svedectvo ich manželstva a uzdravujúca sila obrátenia im dala osobitú silu evanjelizovať africké páry.  Žili život intenzívnej viery v charizmatickej obnove a v modlitbových skupinkách . Preukazovali súcit špeciálne chorým ľuďom a deťom na ulici. Komunitu Emanuel stretli v roku 1989 cez Fidesco počas návštevy v Paray-le-Monial.  Po návrate do svojej krajiny, začali mezone (týždennú skupinku zdieľania).  Prvý komunitný víkend sa konal  22.-23.septembra 1990. Vtedy  bola zrodená komunita Emanuel v Rwande. Po ich smrti o 3 roky neskôr mala komunita v Rwande približne 100 členov. Dnes ich je 1000. V ovzduší rastúcej občianskej vojny ich postoj  a verejne vyjadrenie proti hlasom násilia a ich etnická prislušnosťzaznačená na identifikačných kartách, zaradila manželov Rugambových na prvé miesta zoznamu ľudí na zavraždenie.  Boli zabití v prvý deň genocídy v ich dome so 6 z ich 10 detí.

Modlitba za blahorečenie

Nebeský Otče, modlíme sa za blahorečenie

Božích služobníkov Cypriena a Daphrose.

 Pomôž nám, tak ako oni, mať ustavičnú horlivosť pre adoráciu,

srdce horiace láskou pre teba a aktívny súcit pre všetkých, ktorí trpia.

Pomôž nám darovať samých seba, bez počítania,

v službe pre evanjelizáciu rodín a chudobných.

V spoločenstve s Cyprienom a Daphrose Ti špeciálne zverujeme manželské páry,

ktoré zakusujú manželské ťažkosti

a ktoré zápasia s odpustením svojim nepriateľom

a  prosíme Ťa, urob nás nástrojmi pokoja.

Skrze orodovanie služobníkov Božích, odvážime sa  žiadať Ťa,

ak je to Tvoja vôľa, o milosť ........( vyjadriť svoj úmysel).

Pane, udeľ nám pokoj a milosť, o ktoré ťa vo viere žiadame.

Amen.

 

 

Copyrights © 2017 | Komunita Emanuel