Nachádzate sa tu

Spevník "On je živý!" - zoznam piesní

On je živý! spevník

Spevník ON JE ŽIVÝ obsahuje znotované piesne rozdelené do viacerých kategórii:

 • chválové piesne
 • adoračné piesne
 • piesne k Duchu Svätému
 • mariánske piesne

Znotovaný spevník je možné zakupiť na akciách organizovaných Komunitou Emanuel.

Pre zariadenia s operačným systémom Android je k dispozícii už aj elektronický spevník.

Zoznam piesní:

 • AK ROZBÚRI SA MORE 
 • AKO LAŇ 
 • ALE-ALELUJA, ALE-ALELUJA. ALELUJA 
 • CHVÁĽŽE DUŠA MOJA ALELUJA - 
 • TEBE BOŽE ALELUJA - 
 • VSTAŇ A VZDAJ ... 
 • ALELUJA, ALELUJA, 
 • SPÁSA A MOC
 •  ALELUJA, KRISTUS JE ŽIVÝ ALELUJA... 
 • HLÁSAŤ MÁM ALELUJA... 
 • CHVÁĽTE PÁNA ALELUJA... 
 • VZDÁVAME VĎAKU
 • ANI ŽIVOT, ANI SMRŤ 
 • AVE MÁRIA 
 • BOH JE LÁSKA 
 • BOH JE TAK BLÍZKO NÁS 
 • BOH NÁM Z LÁSKY... 
 • BOH TAK VEĽMI BOHU CHVÁLA NEKONEČNÁ
 •  BOŽÍ BARÁNOK 
 • BOŽÍ ĽUD, VSTÁVAJ 
 • BUĎ POCHVÁLENÝ 
 • BUDEM SPIEVAŤ 
 • CELÝ SVET NECH JASÁ 
 • ĎAKUJ BOHU,
 •  RÁD ŤA MÁ 
 • DNES CHVÁLIŤ MÁM 
 • DNES V SRDCI RADOSŤ MÁM 
 • DÔSTOJNÉ JE 
 • DUCH SVATÝ VOJDI 
 • DUCH SVÄTÝ - OTCOM NÁM DANÝ
 • DUCH SVÄTÝ, DUCH ŽIARIVÝ 
 • EMANUEL - BOH S NAMI JE EMANUEL -
 • BOH SA NÁM DÁVA 
 • HĽA, TU SOM, PANE 
 • HLÁSAJ MOHUTNÝM HLASOM 
 • HLÁSAME VŠETKÝM KONČINÁM 
 • HOSANA, HOSANA HOSANA,
 • PRIVÍTAJME KRÁĽA 
 • CHCEM OSLAVOVAŤ 
 • CHCEM SPIEVAŤ S LÁSKOU 
 • CHCEM VELEBIŤ VEČNÉHO 
 • CHCEM VOJSŤ 
 • CHVÁLA NÁŠMU BOHU ZNIE 
 • CHVÁĽME Z PLNÝCH SŔDC 
 • CHVÁLU VZDÁVAJ, DUŠA, PÁNOVI 
 • CHVÁLU VZDÁVAJME, BOHA VÍTAJME 
 • IDEME SPOLOČNE S NAŠÍM PÁNOM 
 • JA DÚFAM, PANE, V TEBA 
 • JA PIESEŇ LÁSKY 
 • JAK PRIJÍMAM ŤA RÁD, Ó, MÁRIA 
 • JASÁM RADOSŤOU JE NÁŠ PÁN 
 • JE STÁLE PRÍTOMNÁ 
 • JEŽIŠ JE KRÁĽ 
 • JEŽIŠ JE LÁSKA 
 • JEŽIŠ JE NÁŠ KRÁĽ 
 • JEŽIŠ KRISTUS JE PÁN 
 • JEŽIŠ MI DAL ŽIVOT 
 • JEŽIŠ SI SVÄTÝ 
 • JEŽIŠ VIEM, ŽE OBDARÍŠ 
 • JEŽIŠ, JEŽIŠ... (Canon) 
 • JEŽIŠ, NAJKRAJŠIE MENO 
 • JEŽIŠ, NAJKRAJŠIE ZO VŠETKÝCH MIEN 
 • JEŽIŠ, PRISTÚPIŤ SMIEM 
 • JEŽIŠ, TY SI NAJDRAHŠÍ PÁN 
 • JEŽIŠ, TY SI SKALOU 
 • K PRAMEŇOM NÁS PRIVEĎ 
 • KDE JE LÁSKA OPRAVDIVÁ 
 • KEĎ K NEBU HĽADÍM 
 • KEĎ KĽAČÍM PRED TEBOU 
 • KEĎ NA VÁS DUCH SPOČÍVA 
 • KEĎ SKRÝVAŠ MA ... 
 • KEĎ SPOZNÁŠ DAR 
 • KRÁĽOVNÁ NEBESKÁ 
 • LAUDATE DOMINUM 
 • LEN JEDEN JE NÁŠ PÁN 
 • LEN TEBE ZAZNIE 
 • LEN TY SI PANE MOJA SILA 
 • LEN V TVOJOM NÁRUČÍ 
 • MÁRIA MATKA SLÁVNA 
 • MÁRIA PANNA POKORNÁ 
 • MÁRIA VYVOLENÁ 
 • MÁRIA, MATKA BOLESTNÁ 
 • MÁŠ BOHA VO SVOJOM SRDCI 
 • MOJ PÁN DÁVA MI LÁSKU 
 • MOJA MÚDROSŤ A MOJA NÁDEJ 
 • MOJA SILA A CHVÁLA JE PÁN 
 • MOJOU TÚŽBOU JE LEN... 
 • NA KRÍDLACH CHVÁLY 
 • NÁM SA ZJAVIL JEŽIŠ 
 • NAPLŇ MA DUCHOM SVOJIM 
 • NAPLŇ PANE, NAPLŇ MA 
 • NAPĹŇAŠ MI SRDCE 
 • NÁŠ PÁN MOCNÝ A VZNEŠENÝ 
 • NÁŠ PÁN PREBÝVA V CHVÁLE 
 • NEBESIA ROZPRÁVAJÚ 
 • NECH PÁNOVI ZNIE 
 • NECH DOBRÝ BOH 
 • NECH OTEC NÁŠHO PÁNA 
 • NECH TEN CHRÁM 
 • NESIEME PANE 
 • NIKTO MA NEMOŽE ODLÚČIŤ 
 • Ó DUŠA MOJA 
 • Ó, MÁRIA OD VEČNOSTI KU VEČNOSTI 
 • OSLÁVENÝ BUĎ TY, DUCH 
 • OSLAVUJME PÁNA 
 • OTVÁRAJME UŽ JE TU PÁN 
 • OTVÁRAM SRDCE 
 • OTVOR OČI DNES 
 • PÁN JE MOJ PASTIER 
 • PÁN JEŽIŠ PRÍTOMNÝ V EUCHARISTII 
 • PANE SOM TAK VEĽMI RÁD 
 • PANE, MÁLO MÁM ŤA RÁD 
 • PÁNOVI SPIEVAŤ CHCEM 
 • POĎ TERAZ JE ČAS 
 • POĎME VŠETCI K STOLU PÁNA 
 • PRÍĎ DO SRDCA 
 • PRÍĎ DUCHU SVATÝ, SRDCIA OTVOR 
 • PRÍĎ DUCHU SVATÝ, ZJAV SA NÁM 
 • PRÍĎ K NÁM DUCH SVATÝ 
 • PRÍĎ K NÁM, NÁŠ PÁN 
 • PRÍĎ TY, DUCHU SVÄTOSTI 
 • PRÍĎ, DUCHU SVÄTÝ, PRÍĎ, NAPLŇ 
 • PRÍĎ, SVÄTÝ DUCH, VOJDI DO NÁS
 • PRICHÁDZA NÁŠ PÁN
 • PRIPRAVUJME CESTU PÁNOVI
 • PRIŠLI SME ŤA CHVÁLIŤ
 • PRIVÍTAJME PÁNA
 • PROSÍME ŤA, BOŽE
 • RÁD SPIEVAM BOŽE
 • RADOSŤ PÁNOVA JE NAŠOU SILOU
 • RADUJME SA, PRÍDE RAZ PÁN
 • ROZPOMEŇ SA, MÁRIA
 • S LÁSKOU KRISTOVOU
 • SKLOŇ PRED PÁNOM TVÁR
 • SLÁVA PÁNU JEŽIŠOVI
 • SLÁVA, NÁŠ PÁN NEBIES JE KRÁĽ
 • SLNKO KRISTOVEJ LÁSKY
 • SMÄDNÁ JE ZA TEBOU
 • SPIEVAJ PÁNOVI CELÁ ZEM
 • SPIEVAJ PÁNOVI, DUŠA, SPIEVAJ SPIRITUS IESU CHRISTI
 • SPRAVODLIVÝ, PLESAJ V PÁNOVI
 • SRDCE JEŽIŠA, NÁŠHO PÁNA
 • SRDCE JEŽIŠOVO, HORIACE LÁSKOU
 • STOJÍM TU PRED TVOJOU TVÁROU
 • SVÄTÁ MÁRIA, KRÁĽOVNÁ
 • SVÄTÝ ... JE NÁŠ PÁN
 • SVÄTÝ, SVÄTÝ, SVÄTÝ
 • TAK AKO JELEŇ
 • TAK AKO SA DÁ
 • TAK POĎ A PÁNA DNES CHVÁĽ
 • TEBA CHVÁLIM
 • TEBE PATRÍ CHVÁLA
 • TEBE SPIEVAM TELO KRISTA
 • TERAZ POKLOŇME SA
 • TOTO JE TELO A TOTO JE KRV...
 • TÚŽIM PRINIESŤ NA OLTÁR
 • TY SI LÁSKAVÝ PÁN
 • TY SI MI RADOSŤ DAL
 • TY SI NÁŠ BOH A PÁN
 • TY SI PÁN
 • UKÁŽ NÁM SVOJHO OTCA
 • UŽ SOM NOVÉ STVORENIE
 • ÚŽASNÝ SI PÁN
 • VĎAKA JEŽIŠ.
 • VĎAKA ZA SOĽ
 • VEĽMI ĎAKUJEM, PANE MÔJ
 • VENI SANCTE SPIRITUS
 • VESMÍROM ZNIE
 • VEZMI SI MÔJ ŽIVOT
 • VÍŤAZNOU BRÁNOU
 • VRAVÍM VÁM VYBRAL SOM SI VÁS
 • VYKÚPIL SI NÁS
 • ZAJASAJTE NÁRODY
 • ZASPIEVAJ S RADOSŤOU
 • ZÍDENÍ AKO RODINA
 • ZO SRDCA SPIEVAM
 • ZOHNI KOLENA
 • ZVELEBENÝ JE BOH
 • ZVELEBENÝ SI, BOŽE, NAVEKY
 • ZVELEBUJTE PÁNA NÁRODY SVETA
 • ŽIŤ Z TVOJEJ LÁSKY
 • Notové Liturgie sv. omší:
  • sv. Bonifác kyrie, aleluja, agnus dei, sanctus, glória
  • Emanuel kyrie, aleluja, sanctus, agnus dei, glória
  • sv. Jána kyrie, aleluja, agnus dei, sanctus
  • sv. Pavol kyrie, aleluja, agnus dei, sanctus

Copyrights © 2017 | Komunita Emanuel