Nachádzate sa tu

Piesne Komunity Emanuel na CD

CD vydané Komunitou Emanuel si môžete objednať na emailovej adrese objednavky@emanuel.sk.

Najnovšie CD Emanuel 9 si môžete taktiež zakúpiť cez itunes alebo v internetovom obchode Benedetto

cd_emanuel_9.jpg
Emanuel 9 Chválu Ti vzdám
	1. 	Chválu ti vzdám				02:30
	2. 	Len ty si Pán môj			02:50
	3. 	Príď, Duchu svätý, Tešiteľ		05:00
	4. 	Ježiš, Ježiš, len tebe sa klaniam	04:35
	5. 	Chválou naplňme chrám 			02:20
	6. 	Náš Boh je láska 		 	05:17
	7. 	Príď, Duchu svätý, ako oheň		03:41
	8. 	Náš Pán, Emanuel 			03:56
	9. 	Jesu, adoramus te			05:22
	10.	Hoden chvál 				03:25
	11.	Totus tuus 				04:48
	12.	On je živý - hymna			04:37


cd_emanuel_8.jpg
Emanuel 8 Si nekonečný
	1. 	Pána dnes zahrňme chválou		03:12
	2. 	Náš Pán prebýva v chvále		03:04
	3. 	S láskou Tebe dám 			06:38
	4. 	Otváram srdce 		 		02:57
	5. 	Príď k nám, Duch Svätý 			05:22
	6. 	Víťaznou bránou 		 	03:27
	7. 	Zvelebený je Boh			05:01
	8. 	Bohu chvála nekonečná 			02:42
	9. 	Zohni kolená 				04:26
	10.	Ó, Mária 				06:16
	11.	Zo srdca spievam 			02:47
	12.	Keď skrývaš ma sám			05:16
	Bonus.	Zvelebený je Boh II			03:11


cd_emanuel_7.jpg
"Chuť do života" - Piesne Komunity Emanuel       
	1. 	Otvárajme už je tu Pán			02:24
	2. 	Boh nám z lásky 			03:02
	3. 	Keď k nebu hľadím 			03:20
	4. 	Oslávený buď ty, Duch 			03:11
	5. 	Kráľovná nebeská 			02:28
	6. 	Ježiš, viem, že obdaríš 		03:40
	7. 	Ježiš je Kráľ 				02:41
	8. 	Nebesia rozprávajú 			02:58
	9. 	Celý svet nech jasá 			03:13
	10.	Rád spievam Bože 			04:05
	11.	Ukáž nám svojho Otca 			05:58
	12.	Vďaka za soľ 				02:48

	                        

Emanuel 6 Ježiš mi dal život              
	1. 	Ježiš mi dal život 			03:39
	2. 	Stojím tu pred tvojou tvárou 		02:56
	3. 	Rozpomeň sa Mária 			02:26
	4. 	Ty si Pán 				01:57
	5. 	Smädná je za tebou 			02:53
	6. 	Chváľme z plných sŕdc 			04:05
	7. 	Skloň pred Pánom tvár 			02:02
	8. 	Vykúpil si nás 				02:56
	9. 	Aleluja, chváľ že... 			04:24
	10.	Napĺňaš mi srdce 			02:25
	11.	Zaspievaj s radosťou 			03:01
	12.	Mária, matka slávna 			01:42
	13. 	Hlásaj mohutným hlasom 			03:31
	14. 	Príď do srdca 				02:51
	15. 	Nám sa zjavil Ježiš 			04:55


cd_emanuel_5.jpg
Emanuel 5 Ty si náš Boh a Pán      		
	1. 	Ty si náš Boh a Pán			03:00      		
	2. 	Veľmi ďakujem				03:58         		
	3. 	Emanuel, Boh s nami je			03:31     		
	4. 	Chcem spievať				04:57         		
	5. 	Náš Pán mocný a vznešený		02:52    		
	6. 	Duch Svätý, Otcom nám daný		04:10
	7. 	Mária, Panna pokorná			02:42
	8. 	Aleluja, hlásať mám			04:01
	9. 	Keď na vás Duch spočíva			02:51
	10.	Boží ľud vstávaj			03:20
	11.	Oslavujme Pána				03:05
	12.	Aleluja - sláva				02:36
	13. 	K prameňom nás priveď			03:09


cd_emanuel_4.jpg
Emanuel 4
	1.	Chcem spievať s láskou			04:02
	2.	Dnes v srdci radosť mám			01:39
	3.	Prosíme ťa, Bože			02:13
	4.	Dnes chváliť mám			03:21
	5.	Ako laň					03:15      		
	6.	Ježiš je náš Kráľ			03:01
	7.	Chválu vzdávaj duša Pánovi		03:41
	8.	Ježiš Kristus je Pán			02:19
	9.	Príď Duchu Svätý			04:12
	10.	Príď k nám náš Pán			02:06
	11.	Aleluja, aleluja, aleluja		02:59
	12.	Srdce Ježiša nášho Pána			03:08
	13.	Ale - aleluja				02:30  		
	14.	Spiritus Jesus Christi			03:17
	15.	Srdce Ježišovo horiace láskou		03:44
	16.	Aleluja Kristus je živý			03:02
	17.	Keď spoznáš dar				02:51  		
	18.	Je stále prítomná			02:57
	19.	Chcem velebiť večného			02:56
	20.	Ideme spoločne s naším Pánom		02:50


cd_emanuel_3.jpg
Emanuel 3                    	
	1.	Hlásame všetkým končinám		02:53
	2.	Otváraj Pánovi nášmu			02:23
	3.	Prichádza náš Pán			02:56
	4.	Len tebe zaznie z nástrojov hlas	03:01
	5.	Telo Krista				02:25
	6.	Keď kľačím pred tebou			02:30
	7.	Nech Pánovi znie			03:28
	8.	Spravodlivý, plesaj v Pánovi		02:18
	9.	Chlieb, ktorý sa premieňa		03:01
	10.	Aleluja... vzdávame vďaku		03:10
	11.	Nebojme sa, radujme sa			01:37
	12.	Vyvyšujem teba, Pane			03:18
	13.	Pripravujme cestu Pánovi		03:19
	14.	Chváľ, duša moja Pána			03:19
	15.	Živý je Pán				04:22
	16.	Hosanna... na výsosti			02:22
	17.	Zídení ako rodina			03:20
	18.	Mária vyvolená				02:32
	19.	Zvelebený buď, Pane náš			01:46
	20.	Duchu Otca, Svätý Duch			02:32
	21.	Ďakuj Bohu, rád ťa má			03:17


cd_emanuel_2.jpg
Emanuel 2
	1.	Emanuel					02:24
	2.	Je chvíľa slávnostná			02:28
	3.	Hľa, tu som Pane			02:10
	4.	Skoro príde deň				02:30
	5.	Adoramus te Domine			02:35
	6.	Radujme sa, príde raz Pán		02:36
	7.	Panna Mária, oroduj vždy za nás		02:11
	8.	Aleluja, spása a moc a sláva je Pán	02:23
	9.	Ak rozbúri sa more			03:02
	10.	Zvelebujte Pána národy sveta		02:45
	11.	Moja múdrosť a moja nádej		01:32
	12.	Nech dobrý Boh je stále s nami		02:27
	13.	Boží Baránok				02:29
	14.	Duch a nevesta				02:54
	15.	Nebojme sa				01:37
	16.	Ježiš, ty si skalou			02:44
	17.	Máš Boha vo svojom srdci		02:20
	18.	Náš Pán, on je kráľov kráľ		02:12
	19.	Vezmi si môj život			03:42
	20.	Sláva znie				02:16
	21.	Laudate Dominum				01:47
	22.	Ježiš, najkrajšie zo všetkých mien	02:29
	23.	Pozrite, akú veľkú lásku Boh daroval nám01:33
	24.	Duchu Svätý príď k nám			00:51
	25.	Teraz pokloňme sa pred kráľom		02:07


cd_emanuel_1.jpg
Emanuel 1
	1.	Teba chválim, ó môj Pán			02:10
	2.	Naplň, Pane, naplň ma			02:19
	3.	Boh je láska				01:38
	4.	Vravím vám, je dobrý Pán		02:34
	5.	Vzývam, chválim tvoje meno		02:29
	6.	Buď pochválený, Pane môj		01:10
	7.	Od večnosti, ku večnosti		02:36
	8.	Božia láska je ako slnko		02:08
	9.	Príď ty Duchu svätosti			02:41
	10.	Hľadajte najprv kráľovstvo Božie	01:33
	11.	S láskou Kristovou			01:48
	12.	Jak prijímam ťa rád, ó Mária		02:58
	13.	Ježišu najdrahší			02:28
	14.	Keď sa milujeme navzájom		00:32
	15.	Pánovi spievať chcem			02:43
	16.	Nesieme, Pane, chlieb a víno		02:01
	17.	Nech ten chrám				02:18
	18.	Spievaj aleluja s radosťou		01:26
	19.	Ježiš, si svätý				01:38
	20.	Svätá Mária				01:28
	21.	Aleluja, Božia láska víťazí		02:21
	22.	Chcem vojsť do tvojich brán		01:20
	23.	Naplň ma Duchom svojím			02:37
	24.	Zvelebený si Bože naveky		03:12
	25.	Chválu vzdávajme			02:06
	26.	Zmiluj sa Pane				01:17
	27.	Oslavujme nášho Pána			02:23
	28.	Ďakujeme ti Pane			00:59 

Copyrights © 2017 | Komunita Emanuel