Nachádzate sa tu

On je živý

"On je živý" je názov stretnutia pre mladých. Pravidelne sa koná v čase polročných prázdnin počas troch dní (piatok, sobota, nedeľa). V roku 2017 organizovala katolícka Komunita Emanuel už 22. ročník. Cieľom stretnutia je povzbudiť mladých ľudí vo viere, umožniť im prežiť Božie milosrdenstvo, a zažiť spoločenstvo.

Máme radosť, že počas mnohých rokov sme oslovili množstvo mladých ľudí ktorí zažili na stretnutí radosť pri chválach Boha, odpustenie v sviatosti zmierenie, dotyk Boha pri adorácii, priateľstvo, ale aj radostnú únavu pri službe ...

História predchádzajúcich stretnutí:

 • 22. ročník - Nitra 2017
  "Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta " (Jn 17, 18)
 • 21. ročník - Nitra 2016
  "Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo." (Mt 5, 7)
 • 20. ročník - Nitra 2015
  "Urobte všetko, čo vám povie!" (Jn 2, 5)
 • 19. ročník - Nitra 2014
  "Ste Kristov list…" (2 Kor 3,3)
 • 18. ročník - Nitra 2013
  "Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov." (por. Mt 28,19)
 • 17. ročník - Nitra 2012
  "Buďte pripravení zdôvodniť nádej ktorá je vo vás." (1 Pt 3, 15)
 • 16. ročník - Nitra 2011
  "Zakorenení a postavení na Ježišovi Kristovi, upevnení vo viere..." (porov. Kol 2, 7)
 • 15. ročník - Nitra 2010
  "Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som dosiahol večný život?" (Mk 10, 17)
 • 14. ročník - Nitra 2009
  "Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a zažiari ti Kristus !" (Ef 5,14)
 • 13. ročník - Nitra 2008
  "... ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami ..." (Sk 1,8)
 • 12. ročník - Púchov 2007
  "... lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého ktorého sme dostali." (Rim 5,5)
 • 11. ročník - Púchov 2006
  "Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske." (Jn 15,9)
 • 10. ročník - Púchov 2005
  "...prišli sme sa mu pokloniť." (Mt 2,2)
 • 9. ročník - Púchov 2004
  "Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba." (Jn 6,51)
 • 8. ročník - Púchov 2003
  "Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná..." (Jn 4,15)
 • 7. ročník - Trenčín 2002
  "... ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vryl ..." (Iz 49,15c-16a)

Copyrights © 2017 | Komunita Emanuel