Nachádzate sa tu

Novéna Turíce 8. deň piatok 2. júna

Evanjelium (Jn 21, 15-19)

Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?“ Odpovedal mu: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky.“  Opýtal sa ho aj druhý raz: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“ On mu odpovedal: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“ Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon, syn Jánov, máš ma rád?“ Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“, a povedal mu: „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!  Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš.“ To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Ako to povedal, vyzval ho: „Poď za mnou!“

Komentár

Apoštol Peter trikrát zaprel svojho Pána pri ohni vo veľkňazovom dvore. Po Jeho zmŕtvychvstaní, Ježiš určitým spôsobom znovu vytvoril túto scénu. Založil oheň (por. Jn 21,9) a žiadal od Petra trojité potvrdenie jeho lásky. Už to nie je ten Peter, taký istý sám sebou, pripravený vzdať sa svojho života. Je pokorným mužom, ktorý objavil svoju slabosť skrze hriech – zaprel svojho majstra a Pána. Ale neobyčajná vec, Ježiš neberie späť svoju dôveru v neho. Vybral si ho, aby bol skalou, na ktorej vybuduje svoju Cirkev (por. Mt 16,18). Znova ho vyberá: „Pas moje ovce.“, Poď za mnou.“ Teraz je pokorný a skromný Peter pripravený prijať pomoc, ktorá prichádza zhora od Ducha Svätého. Vie, že sa nemôže spoliehať na svoju vlastnú silu. Na Turíce to bude Peter naplnený Duchom Svätým, ktorý sa obracia k zástupom. Skutočný vodca Cirkvi je Duch Svätý. On ju osvecuje a vedie cez hierarchiu, ale tiež cez svätých a všetkých ľudí, ktorí sú Ním osvietení.

Slová pápeža Františka:

  • “Neexistuje väčšia sloboda, ako nechať sa viesť Duchom Svätým, tým, že sa zriekneme  našej vôle ovládať a riadiť všetko, dovolíme Duchu Svätému osvietiť nás, sprevádzať nás, ukazovať nám cestu a viesť nás, kde sa Mu páči. On vie, čo potrebujeme pri každej príležitosti a v každej chvíli. Toto nazývame byť plodným tajomným spôsobom!”
  • “Hľadajte jednotu, pretože jednota pochádza od Ducha Svätého a je zrodená z jednoty Najsvätejšej Trojice. Rozdelenie, odkiaľ pochádza? Od diabla! Rozdelenie pochádza od diabla. Utekajte od vnútorných bojov, prosím! Nech nie je žiadny medzi vami!”
  • “Modlime sa za Petra, hlavu kolégia biskupov a modlime sa za miestneho biskupa. Modliť sa za biskupov je  povinnosťou nás všetkých, ale povinnosťou lásky, povinnosťou detí, ktoré majú v úcte Otca, povinnosťou bratov a sestier, ktorí chcú udržať rodinu zjednotenú vyznávaním Ježiša Krista, zmŕtvychvstalého.”
  • “Usilujme sa hovoriť s Duchom Svätým a povedzme: ”Viem, že si v mojom srdci, v srdci Cirkvi, že hýbeš Cirkev dopredu, že Ty nás zjednocuješ v našej rozmanitosti.”

Malé rozhodnutie: Skutok lásky voči Cirkvi:

  • Modlite sa hlavne v tento deň za nové Turíce v celej Cirkvi.
  • Povedzte Bohu, že milujeme Cirkev a jej rodinu tým, že sa s láskou modlíme za pápeža, biskupov, kňazov a všetkých veriacich, hlavne tých, ktorých máme problém milovať. Povedzte Bohu, že sa chceme vzdať zraňovania Cirkvi zbytočnou kritikou.
  • Napíšte krátku modlitbu k Duchu Svätému spojenú s dnešným rozhodnutím.

Copyrights © 2017 | Komunita Emanuel