Nachádzate sa tu

Novéna Turíce 7. deň štvrtok 1. júna

Evanjelium (Jn 17, 20-26)

 „No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno - ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám.

I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.“

Komentár:

Sv. Ján nás uvádza do tajomstva Ježišovej modlitby k Otcovi. Táto modlitba je modlitbou jednoty: „...aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril...“. Rozdelenie kresťanov je veľkou prekážkou k ohlasovaniu spásy. Je to naozaj ‚škandál‘, pretože toto rozdelenie spôsobuje, že ľudia padnú vo viere a zablokujú sa – ľudia, ktorí bez týchto rozkolov, rozdelení mohli stretnúť Krista. V bežnom jazyku by sme mohli použiť výraz „domáce hádky“. Ako to, že ľudia zmieňujú cirkev, keď hovoria o rozdelení? To je hanebné! To sa musí zmeniť! Samozrejme, každý z nás sa cíti zahltený týmito rozdeleniami. Čo môžeme robiť? V prvom rade, spôsobujú tieto rozkoly medzi Kresťanmi a taktiež aj v Katolíckej cirkvi, že trpíme, alebo nie? Je dobré a nevyhnutné pocítiť túto bolesť, pretože to je bolesť Ježiša. Je nevyhnutným východiskovým bodom k utváraniu jednoty. Požiadajme teda Ježiša, aby sme mohli zažiť utrpenie z tohto rozdelenia a zmeniť spôsob, akým vidíme našich oddelených bratov, ale aj našich katolíckych bratov a sestry. Doroteus z Gázy, mních, ktorého pápež František má veľmi rád, porovnal kresťanov k bodom na špiciach kolesa. Ako tieto body môžu byť bližšie ku sebe? Tak, že sa priblížia ku stredu. Otec Doroteus dospel k záveru, že jednota nás všetkých privedie bližšie ku Kristovi. Aby sme všetci boli jedno, spojme seba samých s Kristom.

Slová pápeža Františka:

„Sila evanjelizácie sa značne zníži, ak tí, ktorí hlásajú evanjelium sú rozdelení medzi sebou všetkými druhmi roztržiek. Nie je dnes toto jedným z najväčších ziel evanjelizácie?  ... Duchovný zákon Pána nám hovorí, že jednota medzi Jeho nasledovníkmi nie je len dôkaz, že sme Jeho, ale taktiež dôkaz, že On bol poslaný Otcom, skúškou dôveryhodnosti kresťanov ale aj samotného Krista. ...  Áno, osud evanjelizácie je určite spojený so svedectvom jednoty, ktoré nám dáva cirkev.“ (Pavol VI.) Spoločne sa modliť, spoločne vyznávať, že Ježiš je Pán a pomáhať chudobným vo všetkej ich chudobe je presne to, čo musíme urobiť.“

„Hľadajte jednotu, ktorá je dielom Ducha Svätého a nebojte sa rozmanitosti. Katolíci,  kresťania nie sú jednotvárni. Hľadajme jednotu v rozmanitosti. Katolícka jednota je rôznorodá, rozmanitá, ale je to jednota. Je to zvláštne! Ten kto vytvára túto rozmanitosť, je aj ten ktorý vytvára jednotu – Duch Svätý. Robí dve veci – jednotu v rozmanitosti.“

Malé rozhodnutie: Skutok jednoty

  • Modli sa za jednotu Cirkvi, ktorá je dielom Ducha Svätého a snaž byť učastný na Eucharistii tým, že žiješ spoločenstvo špeciálnym spôsobom, ako pravú jednotu medzi nami a Kristom
  • Urob nejaké gesto, alebo povedz niečo, čo buduje jednotu. (Napríklad verejne hovor o dobrých veciach vykonaných kresťanmi inej cirkvi)
  • Napíš krátku modlitbu, k Duchu Svätému, spojenú s dnešným rozhodnutím.

Copyrights © 2017 | Komunita Emanuel