Nachádzate sa tu

Novéna Turíce 6. deň streda 31. mája

Navštívenie Panny Márie
(na Slovensku sa slávi 2. júla)

Evanjelium (Lk 1,39-56)

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: "Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila,  že sa splní, čo jej povedal Pán." 
Mária hovorila: 
"Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi,
lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.
Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný
a  jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými,
čo sa ho boja.
Ukázal silu svojho ramena,
rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
Hladných nakŕmil dobrotami
a bohatých prepustil naprázdno.
Ujal sa Izraela, svojho služobníka,
lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
Ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky."

Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

Komentár

Táto epizóda v Máriinom živote bezprostredne nasledovala po Zvestovaní, kedy Mária prijala vyliatie Ducha Svätého. Duch ju zatienil a ona počala Spasiteľa sveta. Ale v anjelovom zvestovaní bol tiež jeden fakt, že jej staršia sesternica bola v šiestom mesiaci tehotenstva. Aká je Máriina reakcia pôsobením Ducha Svätého? Je to súcit s jej sesternicou. Nemyslí na seba, je plná dobročinnosti a bez myšlienok o začiatku svojho tehotenstva, vydala sa na cestu, aby pomohla Alžbete. Poďme uvažovať o Márii, vzore lásky. Rozjímajme o diele Ducha v nej, Ducha lásky a dobročinnosti, ktoré ju pobáda, aby sa dala k dispozícii, aj keď ju nikto o to nežiadal. Výsledkom tejto vydanosti  bolo zostúpenie Ducha Svätého na Alžbetu a jej dieťa, ktoré nosila a ktoré sa zachvelo v jej lone. Zvolala veľkým hlasom: “a prečo sa to stalo mne, že matka môjho Pána prichádza ku mne?” Prijmime tiež Máriu do nášho príbytku. Nechajme, aby nás navštívila. Bude vzývať Ducha  Svätého, aby zostúpil na nás, ako to urobila aj pri Alžbete.

Slová Svätého Otca Františka:

  • "Priblížte sa k chudobným a dotknite sa ich tela, raneného tela Ježiša. Prikloňte sa bližšie, prosím! "
  • "Posilnením nášho vzťahu príslušnosti k Pánovi Ježišovi, Duch nás privádza do novej dynamiky bratstva. Skrze univerzálneho Brata, ktorým je Ježiš, sa môžeme spojiť s ostatnými novým spôsobom, už nie ako siroty, ale ako synovia toho istého Otca, dobrého a milosrdného. A toto mení všetko! Môžeme sa považovať za bratov a sestry a naše rozdiely len umocňujú radosť a údiv z príslušnosti k tomuto jedinečnému otcovstvu a bratstvu."

Maléé rozhodnutie: Preukáž dobročinnosť najchudobnejším ľuďom

  • vykonaj skutok lásky vo svojom okolí a obráť sa obzvlášť k Márii v tento deň. Zdieľaj to vo svojom bratstve, domácnosti, alebo so svojimi spoločníkmi novény.
  • napíš krátku modlitbu k Duchu Svätému spojenú s dnešným rozhodnutím.

Copyrights © 2017 | Komunita Emanuel