Nachádzate sa tu

Novéna Turíce 2017 - 5. deň utorok 30. mája

Evanjelium (Jn 17, 1-11a)

Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal. Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe.

Komentár:

Toto evanjelium sme dostali už v nedeľu. Teraz sa sústreďme na túto časť Ježišovej modlitby: večný život je, aby oni poznali Teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.

  • Boh chce, aby všetci boli zachránení a dosiahli večný život. Preto ho musia poznať, aj toho, ktorého on poslal - Ježiša. Ako ho môžu spoznať? Sv. Pavol nám dáva odpoveď:  Ako môže niekto veriť bez toho, aby najprv počul? A ako budeme počuť bez ohlasovateľa? Rim 10,14...
  • Aby svet poznal Boha, musia byt ľudia, ktorí ho zvestujú. Teraz sme týmito ľuďmi my! Necítiš sa toho schopný...uisťujem ťa, že ani apoštoli sa toho necítili schopní. Bolo to dielo Ducha Svätého a Turíc, ktoré zmenilo paralizovaných apoštolov na odvážnych evanjelizátorov. To, čo Duch Svätý vykonal na Turíce, chce konať cez každého jedného z nás, aby sme ohlasovali celému svetu dobré správy spásy.

Slová pápeža Františka:

  • Prvou motiváciou k evanjelizácii je Ježišova láska. Ak sme ju dostali, tú skúsenosť, že sme milovaní, ona nás vedie milovať sa navzájom viac a viac. Precíť, že si bol zachránený! Ježiš nás urobil nie sluhami, ale priateľmi, ktorí by mali milovať Jeho ľud. Táto láska by mala byť schopná evanjelizovať, niesť lásku Ježiša, hovoriť o láske, vyznávať ju. Ak necítime tú obrovskú túžbu hovoriť o tejto láske, musíme sa zastaviť v modlitbe a prosiť Pána, aby nás opäť urobil väzňami lásky.
  • Ohlasujte evanjelium. Pamätajte, že Cirkev sa narodila v pohybe - v Turíčne ráno.
  • Učí ma Duch Svätý ceste slobody? Duch Svätý, ktorý je vo mne ma urguje ísť von: Bojím sa? Mám odvahu, ktorú mi dáva Duch Svätý vyjsť zo seba, svedčiť o Ježišovi?

Malé rozhodnutie: Pokračuj v diele evanjelizácie

  • prekonaj strach a rozprávaj ľudom o Ježišovi počas dňa, môžeš aj telefonovať, či písať...
  • v modlitbe žiadaj, aby si bol zapálený Božou láskou, ktorá preteká v tebe a tak chceš o Ňom hovoriť.
  • zver Bohu osobu, ktorú si evanjelizoval
  • napíš Bohu krátku modlitbu, ktorá je spojená s dnešným rozhodnutím

Copyrights © 2017 | Komunita Emanuel