Nachádzate sa tu

Novéna Turíce 2017 - 4. deň pondelok 29. mája

Evanjelium (Jn 16, 29-33)

Jeho učeníci povedali: "Teraz už hovoríš otvorene a nehovoríš v obrazoch. Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa ťa dakto spytoval. Preto veríme, že si vyšiel od Boha." Ježiš im odvetil: "Teraz veríte? Hľa, prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozpŕchnete, každý svojou stranou, a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so mnou. Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!"

Komentár

Ježiš, dobrý učiteľ, pripravuje svojich učeníkov na skúšku. Vie, že kým žijú vo svete, budú prežívať najrôznejšie ťažkosti, zlyhania, súženia a pokušenia. To všetko ich môže priviesť k strate odvahy. Ježiš nechce, aby boli jeho učeníci zastrašení. Skôr ako dáva svoj život na kríži, žiada pre nich odvahu. Odvaha je spojená s darom sily Svätého Ducha. Aj on sa spolieha na nádej víťazstva, ktoré ohlasuje Ježiš – je dobyvateľom sveta. V Ježišovi a s Ním sa stávame dobyvateľmi, nič sa nás nemôže dotknúť. To je dôvod, prečo môžeme v Ježišovi prijať pokoj vychádzajúci z istoty víťazstva získaného raz a navždy.

Slová pápeža Františka

  • "Z obrovského daru lásky, ktorým je smrť Ježiša na kríži, vytrysklo k ľudstvu, ako nesmierna kaskáda milosti, vyliatie Ducha Svätého. Ten,  kto sa s vierou ponorí do tajomstva obnovy, je znovuzrodený do plnosti synovského života."
  • "Duch Svätý nás učí dívať sa očami Krista, žiť naše životy ako žil Ježiš svoj život, rozumieť životu tak, ako mu rozumel Ježiš. To je dôvod, prečo voda života, ktorou je Duch Svätý, hasí v našich životoch smäd, lebo On nám hovorí, že sme Bohom milovaní ako synovia, že môžeme Boha milovať ako Jeho synovia a že môžeme, skrze Jeho milosť, žiť ako  synovia Boha, rovnako ako Ježiš. A počúvame Svätého Ducha? Čo nám Svätý Duch hovorí? Hovorí: Boh ťa miluje. To nám hovorí. Boh ťa miluje. Boh ťa skutočne miluje. A milujeme my Boha a iných ako Ježiš? Nechajme sa viesť Svätým Duchom. Nechajme ho povedať v našich srdciach: že Boh je láska, že Boh na nás čaká, že Boh je Otec. Miluje nás ako skutočný Otec, On nás skutočne miluje a iba Duch Svätý to hovorí našim srdciam. "

 

Malé rozhodnutie: Rast v láske

  • Prosme Boha, aby sme novým spôsobom objavili, ako nás miloval. Kontempluj Ježiša na kríži, Ježiša, ktorý dáva svoj život z lásky, ktorý vylieva rieky živej vody a poráža zlého!
  • Pros Ducha Svätého, Ducha lásky, urobiť malý úkon lásky ako odpoveď na jeho nekonečnú lásku, ktorou som milovaný.
  • Napíš o dôležitej udalosti na svojej ceste viery, čase kedy si zažil Jeho skutočnú prítomnosť vo svojom živote.
  • Napíš krátku modlitbu k Duchu Svätému v súvislosti s dnešným rozhodnutím.

Pieseň k Duchu Svätému

Copyrights © 2017 | Komunita Emanuel