Nachádzate sa tu

Novéna Turíce 2017 - 3. deň Nedeľa 28. mája

Evanjelium (Jn 17, 1–11a)

Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: "Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal. Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe.

 

Komentár

Ježiš je Božie Slovo poslané ľuďom. On nám zjavil Otca a je Slovom Otca. On dáva ľuďom slová, ktoré prijal od Otca. Čo Ježiš za to žiada? Aby jeho učeníci zachovávali jeho slovo nielen ako obyčajné ľudské slovo, ale ako Slovo samého Boha. Aby sa toto Slovo zachovalo, Ježiš nám pripomína potrebu viery: „...aby uverili, že si ma ty poslal.“ Ježiš je poslaný Otcom. Zachovať jeho slovo má viacero významov. V prvom rade ide o stretávanie sa s ním, o jeho časté čítanie a jeho počúvanie srdcom. Taktiež jeho uchovávanie v pamäti, učenie sa ho naspamäť srdcom, aby som ho mohol následne aplikovať v praxi.

 

Slová pápeža Františka

  • „Prijali ste Ducha Svätého, ktorý vás učí objaviť Božiu lásku pre všetky jeho deti a lásku Slova. Vravievalo sa, že charizmatici mali vždy so sebou Bibliu - Nový zákon... Máte ju ešte aj dnes? Nie som si tým istý! Ak nie, vráťte sa k tejto prvej láske: mať ju vždy vo vrecku, v ruksaku a čítať si z nej nejakú pasáž. Byť stále s Božím Slovom.“
  • „Ktorý je prvý dar Ducha Svätého? Dar jeho samého, ktorý je láska a z teba robí zaľúbeného do Ježiša. A táto láska mení život. Kvôli tomu sa vraví „narodiť sa znova pre život Ducha“. Obrátiť sa na nových mužov a ženy, to je krst v Duchu. Žiadam vás, aby ste čítali Jn 3,7-8: Ježiš a Nikodém, nové narodenie v Duchu.“

 

          Malé rozhodnutie: Zachovať Božie Slovo

  • Rozhodnime sa nosiť so sebou Bibliu a otvárať ju pravidelne počas dňa. Aby sme zachovali Slovo, vezmime si malý zošit, kde si môžeme značiť Slová, ktoré prijmeme, aby sme mohli nad nimi meditovať.
  • Prečítať si Jn 3,7-8
  • Napísať krátku modlitbu k Duchu Svätému v súvislosti s dnešným rozhodnutím.

Copyrights © 2017 | Komunita Emanuel