Komunita Emanuel logo a motto On je iv 2017 Slvnos<9d> Bo<9e>skho Srdca v Ivanke pri Dunaji Duchovn obnova pre manelov Lska a pravda Pierre Goursat - zakladate Komunity Emanuel

Novéna Turíce 2017 - 2. deň Sobota 27. mája

Evanjelium (Jn 16, 23b-28)

„Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná. Toto som vám hovoril v obrazoch. No prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi hovoriť otvorene. V ten deň budete prosiť v mojom mene. A nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. Veď Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha. Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi.“

Novéna Turíce 2017 - 1. deň Piatok 26. mája

Evanjelium (Jn 16,20-23a)

Veru, veru, hovorím vám: Vy budete plakať a nariekať, a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť. Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina. No len čo porodí dieťa, už nemyslí na bolesti pre radosť, že prišiel na svet človek. Aj vy ste teraz smutní; ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme. V ten deň sa ma už nebudete na nič opytovať.“

Novéna k Turíciam 2017 - Úvod

„Prosím, nezväzujte Ducha Svätého.

pápež František

Pápež František  pozýva na Turíce 2017  členov Charizmatickej obnovy na púť do Ríma pri príležitosti 50. výročia „prúdu milostí“ v Katolíckej Cirkvi. Tí, ktorí nie sú oboznámení s Charizmatickou obnovou alebo im naskakuje „husia koža“ v jej súvislosti,  by mali vedieť, že aj pre pápeža Františka bola istú dobu cudzia: „Ako asi viete – keďže správy sa šíria – počas prvých rokov existencie Charizmatickej obnovy v Buenos Aires som jej veľmi nevenoval pozornosť. 

Večer milosrdenstva v Košiciach

Srdečne Vás pozývame na večer milosrdenstva s témou "Ovocie Ducha je miernosť..." (Gal 5,22), ktorý sa uskutoční 1. júna 2017 (štvrtok) o 19:30 v kostole Sv. Ondreja vo farnosti Košice - Podhradová.

Hodina strávená pred vyloženou Sviatosťou oltárnou, počas ktorej je možnosť sv. spovede a modlitby príhovoru. Moderované slovo strieda ticho a spevy pod vedením členov Komunity Emanuel. Tešíme sa na vás!

Mons. Xavier Malle ďalším biskupom Komunity Emanuel

Veľká radosť: V sobotu 8 apríla 2017 Svätý Otec pápež František menoval Mons. Xavier Malle, kňaza Komunity Emanuel, biskupom v diecéze Gap a Embrum (Alpy) vo Francúzsku.

Angažovaný v Komunite Emanuel v roku 1995, vysvätený na kňaza 2. júla 2000 pre diecézu Tours.
Ako 51 ročný, pôsobil hlavne ako kňaz v Tours à L'Île-Bouchard. Aktuálne je farárom v L'Île-Bouchard a Richelieu, a zároveň rektorom sanktuária Notre-Dame de la Prière (Panna Mária modlitby). Xavier sa venoval službe povolaní v lone Komunity Emanuel.

Víkendovka pre mladých - Liptovská Štiavnica

Máme tu ďalší víkendík pre mladých organizovaný Komunitou Emanuel. Pridaj sa ak chceš:
--> oddýchnuť si od každodenných povinností
--> byť v prírode
--> byť len tak s Bohom
--> posilniť ducha
--> stretnúť ľudí, ktorí zdieľajú rovnaké hodnoty

Viac informácií na nájdete na priloženom plagáte a na Facebooku.

Moje neočakávané Svetové dni mládeže / svedectvo

Na Svetové dni mládeže 2016 v Krakove som sa dostala trochu zvláštnym spôsobom. Išla som ako náhrada za dievča, ktoré ochorelo a to deň pred odchodom. V stredu 20. 7. 2016 sme odchádzali do Poľska. Žiaľ, na hraniciach sme mali menšie problémy, tak sme prišli neskoro v noci. V našom autobuse bolo totižto viac ako polovica účastníkov z Ukrajiny. Medzinárodné fórum mladých, na ktoré sme cestovali, sa uskutočnilo v Čenstochovej a organizovala ho Komunita Emanuel. Keďže sme podstatne meškali, nevedeli sme, ako sa zachovajú rodiny, v ktorých sme mali byť ubytovaní.

Stránky

Copyrights © 2017 | Komunita Emanuel