Komunita Emanuel logo a motto On je iv 2017 Slvnos<9d> Bo<9e>skho Srdca v Ivanke pri Dunaji Duchovn obnova pre manelov Lska a pravda Pierre Goursat - zakladate Komunity Emanuel

Novéna Turíce 2017 - 4. deň pondelok 29. mája

Evanjelium (Jn 16, 29-33)

Jeho učeníci povedali: "Teraz už hovoríš otvorene a nehovoríš v obrazoch. Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa ťa dakto spytoval. Preto veríme, že si vyšiel od Boha." Ježiš im odvetil: "Teraz veríte? Hľa, prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozpŕchnete, každý svojou stranou, a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so mnou. Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!"

Novéna Turíce 2017 - 3. deň Nedeľa 28. mája

Evanjelium (Jn 17, 1–11a)

Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: "Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal. Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe.

Novéna Turíce 2017 - 2. deň Sobota 27. mája

Evanjelium (Jn 16, 23b-28)

„Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná. Toto som vám hovoril v obrazoch. No prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi hovoriť otvorene. V ten deň budete prosiť v mojom mene. A nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. Veď Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha. Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi.“

Novéna Turíce 2017 - 1. deň Piatok 26. mája

Evanjelium (Jn 16,20-23a)

Veru, veru, hovorím vám: Vy budete plakať a nariekať, a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť. Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina. No len čo porodí dieťa, už nemyslí na bolesti pre radosť, že prišiel na svet človek. Aj vy ste teraz smutní; ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme. V ten deň sa ma už nebudete na nič opytovať.“

Novéna k Turíciam 2017 - Úvod

„Prosím, nezväzujte Ducha Svätého.

pápež František

Pápež František  pozýva na Turíce 2017  členov Charizmatickej obnovy na púť do Ríma pri príležitosti 50. výročia „prúdu milostí“ v Katolíckej Cirkvi. Tí, ktorí nie sú oboznámení s Charizmatickou obnovou alebo im naskakuje „husia koža“ v jej súvislosti,  by mali vedieť, že aj pre pápeža Františka bola istú dobu cudzia: „Ako asi viete – keďže správy sa šíria – počas prvých rokov existencie Charizmatickej obnovy v Buenos Aires som jej veľmi nevenoval pozornosť. 

Večer milosrdenstva v Košiciach

Srdečne Vás pozývame na večer milosrdenstva s témou "Ovocie Ducha je miernosť..." (Gal 5,22), ktorý sa uskutoční 1. júna 2017 (štvrtok) o 19:30 v kostole Sv. Ondreja vo farnosti Košice - Podhradová.

Hodina strávená pred vyloženou Sviatosťou oltárnou, počas ktorej je možnosť sv. spovede a modlitby príhovoru. Moderované slovo strieda ticho a spevy pod vedením členov Komunity Emanuel. Tešíme sa na vás!

Mons. Xavier Malle ďalším biskupom Komunity Emanuel

Veľká radosť: V sobotu 8 apríla 2017 Svätý Otec pápež František menoval Mons. Xavier Malle, kňaza Komunity Emanuel, biskupom v diecéze Gap a Embrum (Alpy) vo Francúzsku.

Angažovaný v Komunite Emanuel v roku 1995, vysvätený na kňaza 2. júla 2000 pre diecézu Tours.
Ako 51 ročný, pôsobil hlavne ako kňaz v Tours à L'Île-Bouchard. Aktuálne je farárom v L'Île-Bouchard a Richelieu, a zároveň rektorom sanktuária Notre-Dame de la Prière (Panna Mária modlitby). Xavier sa venoval službe povolaní v lone Komunity Emanuel.

Stránky

Copyrights © 2017 | Komunita Emanuel