Nachádzate sa tu

Modlitba zasvätenia Panne Márii

Mária, v prítomnosti celého nebeského dvora,
volíme si ťa dnes za svoju Matku a Kráľovnú.
V úplnej podriadenosti a láske
zverujeme a zasväcujeme ti svoje telo a dušu,
svoje vonkajšie i vnútorné dary,
ako aj hodnotu svojich minulých,
terajších i budúcich dobrých skutkov.
Nechávame ti úplné právo disponovať nami
a so všetkým, čo nám patrí
bez výnimky podľa Tvojej ľubovôle

na väčšiu Božiu slávu teraz i vo večnosti.
Amen.

Copyrights © 2017 | Komunita Emanuel