Nachádzate sa tu

Liturgia

Jednou z chariziem Komunity Emanuel je aj rozvoj liturgie a liturgického spevu. Ako už sv. Augustín povedal "Kto spieva dvakrát sa modlí." V Komunite Emanuel vzniklo množstvo piesni, ktoré sa postupne rozšírili aj do ostatných krajín a dnes majú svoje miesto v osobnej aj spoločnej modlitbe. Sú to buď piesne, ktoré možno použiť v modlitbách chvál, adoračné, mariánske piesne a piesne, ktoré sa používajú v liturgii. Vyjadrením univerzálnosti Cirkvi ktorej sme súčasťou sú latinské texty častí svätej omše (Kyrie, Glória, Sanctus, Agnus Dei). Svätá omša ako najväčšia oslava a vďakyvzdanie je privilegovaným miestom, kde sa uplatňuje liturgický spev, ktorý má veľmi dôležité miesto aj v liturgických sláveniach v Komunite Emanuel. Komunita Emanuel pravidelne vydala v poradí už deviate CD.

Copyrights © 2017 | Komunita Emanuel