Kontakt

Adresa:

Komunita Emanuel a Bratstvo Ježišovo
Kochanovská 223/67
078 01 Sečovce

Miesta na Slovensku, kde žijú a pôsobia členovia Komunity Emanuel

Registrácia:

IČO: 34074511 Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
DIČ: 2021265356

Bankové spojenie:

Peňažný ústav: Slovenská spor., a. s. Dubnica n/V
Číslo účtu: 0360600990/0900
IBAN: SK38 0900 0000 0003 6060 0990
Swift kód: GIBASKBX

Emailové kontakty:

komunita@emanuel.sk Sekretariát Komunity Emanuel
laskaapravda@emanuel.sk Duchovná obnova pre manželské páry
onjezivy@emanuel.sk Stretnutia mládeže „On je živý“ (SK)
paraylemonial@emanuel.sk Stretnutia mládeže Paray-le-Monial (FR)
altotting@emanuel.sk Stretnutia mládeže Altotting (DE)
sestry@emanuel.sk Kontakt na zasvätené sestry
dobrovolnici@emanuel.sk Kontakt pre tých, ktorí chcú pomôcť pri organizovaní stretnutia mládeže On je živý
webadmin@emanuel.sk Správca stránok