Nachádzate sa tu

2% pre evanjelizačné projekty

Milí priatelia a priaznivci Komunity Emanuel!

Prosíme o 2% z Vašich daní. Príjmy z 2% použijeme predovšetkým na pokrytie výdavkov súvisiacich s:

- s medzinárodným stretnutím mladých On je živý,

- duchovnou obnovou pre manželov a rodiny Láska a pravda,

- púťou počas Veľkej noci do pútnickeho mesta Altotting v Nemecku.

Spoliehame sa na Vašu štedrosť a veľkodušnosť, no zároveň sme vďační za každý príspevok. Uisťujeme Vás, že členovia Komunity Emanuel sa celoročne modlia za dobrodincov KE.

Pán Boh zaplať! Komunita Emanuel Postup krokov na poukázanie 2%

INFORMÁCIA AKO DAROVAŤ 2% DANE 

Pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

  1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil alebo potvrdil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 Eur
  3. Vypíšte svoje údaje /údaje o daňovníkovi/ do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú poukazujete. Vyhlásenie si môžete stiahnuť vo formáte pdf alebo vo formáte rtf.
  4. Údaje o prijímateľovi máte vyplnené. Naše číslo účtu ako prijímateľa nepotrebujeme, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet prijímateľa prevádzajú daňové úrady. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
  5. Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2017 na Daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak si podávate daňové priznanie Vy sami, a nie Váš zamestnávateľ, potom je potrebné podať daňové priznanie do 31.03.2017 a vyplniť priamo v tomto Daňovom priznaní časť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. 

Fyzické osoby a právnické osoby Vyhlásenie nepotrebujú - poukázanie príslušného % dane je priamo v daňovom priznaní.
Údaje o komunite:
IČO: 340 74 511
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
Obchodné meno: Komunita Emanuel a Bratstvo Ježišovo
Ulica: Kapitána Nálepku č. 256
019 01 Ilava

Copyrights © 2017 | Komunita Emanuel